Nemyslete na
růžového Slona!

Laboratoř osobního rozvoje

Stop Manipulaci
Vytvořeno:Září 8th, 2014
Autor: Sunčica Novaković

 

Jste v práci, máte svých úkolů nad hlavu a kolegyně se na Vás obrátí:

,,Vy jste tak šikovná, určitě byste můj úkol zvládla lépe než já.“

Jelikož si chcete udržet reputaci té šikovné/šikovného, práci za kolegyni převezmete, přestože Vás to značně zdrží od vlastní práce.

Vaše matka Vás požádá o laskavost, nemáte zrovna čas, když odmítnete, vyčte Vám:,,Já jsem tě tak dlouho vychovávala, moc jsem se pro tebe natrápila, a ty ani nejsi schopná mi pomoci s takovou maličkostí!“

 

Pozor! Právě jste zažili moment manipulace.

 

S lidmi, kteří dlouhodobě a systematicky s námi manipulují se můžeme cítit méněcenní, začneme zpochybňovat naše předchozí zkušenosti, přestaneme poslouchat náš instinkt, může se zhoršit i naše fyzické zdraví.Co je to manipulace?Ujišťuji Vás, že i psychicky zdravý člověk občas manipuluje, ale často s dobrým úmyslem (například rodiče, když nutí malé dítě si vzít pláštěnku do deště), nebo ve chvílích, kdy se cítí ohrožený. Zdravý člověk je však převážně autentický, komunikuje upřímně, dá nám prostor vyjádřit i svůj pohled a názor. Dokáže pochopit naše touhy, cíle a přání. Je schopen kompromisu. Svých cílů nedosahuje na úkor práv a svobody ostatních.Manipulátor je člověk, který manipuluje dlouhodobě, soustavně, někteří manipulují nevědomě, jiní jsou strategičtí. Manipulátor je sám vnitřně nejistý a prázdný, chybí mu schopnost empatie a porozumění pro individuální potřeby a přání jiných lidí. Manipulátor využívá jiné lidi, aby dosáhl svých cílů. Proto rád (někdy nenápadně) brnká na naše city, jeho záměrem je dostat nás do podřízené role, abychom mu mohli ,,sloužit“.Manipulátora můžeme potkat kdekoliv. Může to být náš příbuzný, partner, soused, kolega, šéf. Nezáleží na povolání, pohlaví, ani na věku. Nazare -Aga uvádí, že

 

manipulátorů v populaci je kolem 3%.

 

Manipulátoři často trpí psychickými poruchami. Dle Nazare-Aga nejčastějšími typy manipulátorů jsou lidé trpící narcistickou poruchou osobnosti a paranoidní poruchou osobnosti.

Narcisové jsou lidé, kteří mají velký hlad po uznání a obdivu.
Očekávají, že je jejich okolí bude neustále chválit, oceňovat i za drobné a svým způsobem samozřejmé činnosti. (,,Panečku, ty si tak geniálně nakoupil a vytřel prach“).
Často se prezentují, že jsou úspěšnější, než ve skutečnosti jsou. Přehánějí při prezentaci svých úspěchů, dávají okolí najevo svoji nadřazenost, považují se za lepší osobnosti, než jsou jiní lidé a myslí si, že jsou představitelé výjimečného a evolučně nadprůměrného lidského druhu. Tito lidé se rádi obklopují úspěšnými lidmi, kteří mají prestižní povolání, moc, peníze, nebo dokonalý vzhled. Jen tito lidé jsou jim rovni.

Sam Vaknin (autor knihy Malignant self love -Narcissism revisited) uvádí, že jsou dva druhy narcisticky narušených jedinců:

 

1. Somatičtí narcisové, kteří jsou v nadměrné míře zaměření na svůj zevnějšek, považují se za neodolatelné bytosti, jsou závislí na sexuálním vzrušení, mají časté krátkodobé sexuálně intenzivní vztahy.
Nedokáže se citově navázat na své partnery, mají sklony k nevěře. Partnery a partnerky považují za sexuální objekty, ne za samostatné osobnosti.
Často tito lidé mají velké nároky na vzhled svého partnera/ky.

 

2. Mozkoví narcisové se rádi chlubí svým vysokým IQ a znalostmi, cítí se intelektově nadřazeni nad jinými lidmi. Jsou posedlí svojí intelektovou mocí, zanedbávají svoje zdraví a vzhled. Ve vztazích se velmi málo citově i sexuálně angažují, preferují spíše sledování pornografie, nad opravdovým intimním vztahem. Nesnesou partnery, kteří jsou výzvou pro jejich inteligenci. Raději si najdou partnery, které považují za méně intelektově nadané, protože tito partneři jsou lepším zdrojem obdivu jejich inteligence a nenarušují proto jejich iluzi o dokonalosti.

 

Zdroje:
NAZARE-AGA, Isabelle. Láska a manipulace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003
NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte s sebou manipulovat. 5. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-925-5.
VAKNIN, Sam. Dr. Jackal and Hyde: Cerebral vs. Somatic narcissist [online]. [cit. 2014-08-16]. Dostupné z: http://samvak.tripod.com/journal21.html

 

Článek převzatý z blogu autorky, pokud máte chuť dovědět se víc, připravujeme pro Vás zážitkový workshop. Přihlášky ZDE

Líbil se Vám tento článek? Doporučte na přečtení přátelům nebo nás podpořte odkazem na Vašich stránkách.

Rubriky:Osobní rozvojŠtítky:

Napsat Komentář

Starší příspěvky:
Co dělat, když si psychoterapeut protiřečí.

Přednedávnem jsem narazil při své konzultaci s klientkou na jeden na první pohled neřešitelný problém.   Vy, kdo už znáte...

Zavřít